ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

พลังผู้หญิง แม่เมีย และเทพสตรี
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
หมวด : 800 วรรณคดี
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : สุจิตต์ วงษ์เทศ
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : - 1. นางนาค / สุจิตต์ วงษ์เทศ - 2. ผีผู้หญิง: รัฐ กับการจัดการความเชื่อ ร่องรอยของศาสนาผี ร่องรอยอำนาจของผู้หญิง / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ - 3. "ผู้หญิง" จากหลักฐานทางโบราณคดี / รัศมี ชูทรงเดช - 4. แม่ที่ "มองไม่เห็น" แต่ชี้เป็นชี้ตาย: ชีวิตความเป็นอยู่ของ "แม่ซื้อ" กับวิธีคิดของคนไทย / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล - 5. "แม่" คือ แม่ การแสดงบทบาทผู้หญิงที่เหนือสถานภาพผู้หญิงในสังคมลาว / วิศิน ปัญญาวุธตระกูล