ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

The Martriam
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
หมวด : 500 วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง : ปัญญปรัชญ์ วิทย์ประเสริฐกุล
ยอดคงเหลือ : 6


เนื้อหาย่อ : the Martriam รวมโจทย์ฝึกทำสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา โดยวิทย์คอม TU78