ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

Basic of Flash Action Script
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ไอซีดี
ผู้แต่ง : อนรรฆนงค์ คุณมณี
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : รู้จักกับ ActionScript ภาษาโปรแกรมง่ายๆ ที่เขียนเพิ่มเข้าไป ในงาน Flash เพื่อทำให้ผลงานที่ได้เหนือกว่าเดิม... หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณเป็น Professional ทางด้าน Flash โดยเน้นสอนการใช้คำสั่ง ActionScript ตั้งแต่พื้นฐานว่า ActionScript คืออะไร เริ่มต้นอย่างไร เขียนคำสั่งอย่างไร สอนครบถ้วนทุกแง่มุมไปจากระดับง่ายจนถึงระดับยาก พร้อมทั้งงยกตัวอย่างการสร้างงานที่นำไปใช้ได้จริง อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงามชัดเจน เหมาะสำหรับคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่ต้องการพัฒนางานด้าน Flash ให้มีลูกเล่นซับซ้อนและสวยงามมากขึ้นกว่าเดิม