ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

72 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
หมวด : อ อ้างอิง
สำนักพิมพ์ : สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ผู้แต่ง : กานต์พิชชา สูริประเสริฐ
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา / โดย อรรถพล ใหญ่สว่าง -- องค์กรอัยการจากอดีตสู่ปัจจุบัน / โดย กฤษฎา บุณยสมิต -- แอบติดกล้องวงจรปิดในห้องน้ำหอพักหญิง / โดย อนุชา วัฒนวิภา -- แนวคิดเรื่องการกระทำความผิดกรรมเดียว หลายกรรม / โดย ศิระ บุญภินนท์ -- เล่าเรื่อง รัฐอิสราเอล / โดย พรภพ อ่วมพิทยา -- คุณธรรมนำหน้าการพัฒนาข้าราชการ / โดย พ.ต.ท. สิงห์ ปานะชา -- การเรียนกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส / โดย เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล -- ราชบุรี เมืองแห่งความทรงจำ / โดย กิจนา ตรีอนุรักษ์.