ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

เจ้าชายในดวงใจ
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
หมวด : อ อ้างอิง
สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือม.รังสิต
ผู้แต่ง : พิสมัย จันทวิมล
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : ประมวลภาพและเรื่องราวเมื่อครั้งที่มกุฎราชกุมาร ตรองสา เพ็นลอป จิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงรับการถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ในพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2549 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2549 ด้วยพระองค์เอง รวมทั้งพระราชทานสุนทรพจน์แก่ผู้สำเร็จการศึกษา