ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Shortcut Korean พูดเกาหลีทันใจ!
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : อาริดา ใจสุข
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เรียนรู้บทสนทนาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่สถานการณ์ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย มีรูปภาพประกอบน่ารัก สามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว ได้อย่างมั่นใจ