ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภาษาเกาหลีเรียนง่าย 2 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เล่มต่อของชุดหนังสือเรียนขายดี ทางลัดหัดเรียนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ด้วยตัวเอง "ภาษาเกาหลีเรียนง่าย 2 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)" สอนหลักการและไวยากรณ์เกาหลีแบบเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างบทสนทนาใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมรวมคำศัพท์น่ารู้หมวดต่าง ๆ กว่า 2,000 คำ ทบทวนความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดและเฉลยท้ายเล่ม นอกจากนี้ยังมีไฟล์เสียง MP3 ฝึกพูดและฟัง พากย์โดยเจ้าของภาษา