ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พิชิตข้อสอบ MATHS ม.4-5-6 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หมวด : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ พิชิตข้อสอบ MATHS ม. 4-5-6 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม. 4, ม.5 และ ม.6 ที่ออกสอบบ่อยอย่างครบถ้วนทุกเรื่องในทุกสนามสอบ พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, A-Level, โควตา, ชิงทุน, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบในระบบ TCAS ใหม่