ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

100 เรื่องเมืองไทย
หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ป้าเวนดี้
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เสริมสาระความรู้รอบตัว เรื่องน่ารู้มากมายของประเทศไทย ตังแต่อดีตถึงปัจจุบัน มารู้จักเรื่องราวต่างๆ ของไทย เช่น บุคคลสำคัญ สถานที่ที่น่าสนใจของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมเกร็ดความรู้มากมายที่ บางเรื่องไม่เคยรู้มาก่อน ประเทศไทยเราเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานไม่น้อยกว่าชาติอื่น เรื่องราวจากแรกเริ่มของการก่อตั้งอาณาจักรสยามของเรานั้น ได้ถูกบันทึกเอาไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ "100 เรื่องเมืองไทย" เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของประเทศไทยในสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันนี้ถึง 100 เรื่อง เพื่อให้เป็นความรู้รอบตัวสำหรับเด็กไทยทุกคน ในการเรียนรู้เรื่องราวของชาติไทยและที่มาของประเทศไทยสำนักพิมพ์ได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทย มาเป็นจำนวน 100 เรื่อง เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่เด็กๆ จะได้รับประโยชน์ จากความคิดสร้างสรรค์ในอดีตที่เป็นปัจจุบันของเรา ด้วยความหวังอันเปียมล้นที่จะให้ความสนุกและความรู้รอบตัวกับเด็กๆ ทุกคน


SMTP error: Could not authenticate.