ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

20 คนไทย บุคคลสำคัญของโลก
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : บุญชัย ใจเย็น
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : แม้ว่าประเทศไทยเรานี้จะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่ แต่ทว่ายังมีองค์กรบางแห่งให้ความสำคัญและมองเห็นคุณค่าของความเป็นคนไทยและมอบรางวัลที่สำคัญให้ ที่เรียกกันว่า ยูเนสโก ซึ่งการที่ใครสักคนจะได้รางวัลนี้จะต้องเป็นบุคคลมากด้วยคุณงามและความดีที่ทำเพื่อสังคมนั้นๆประเทศนั้นๆ โดยบริสุทธิ์ใจบุญชัย ใจเย็น นักเขียนที่มากด้วยลีลาในการเขียน ได้รวบรวมเรื่องราวของคนไทย 20 คนที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอ่านแล้วมีความสุขเพราะอย่างน้อยประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าใครใดๆ ในโลกนี้ และแต่ละบุคคลที่เป็นคนไทยต่างก็มากด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิเหมาะสมทั้งสิ้น อ่านแล้วขอร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ปราชญ์สำนักพิมพ์ได้นำเสนอ