ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

30 นางในวรรณคดี
หมวด : วรรณกรรมไทย
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ที่มา ประวัติเรื่องของตัวละครนางในวรรณคดีต่างๆ หลายเรื่องราว ถูกรวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ ด้วยภาษาง่ายๆ อ่านเเล้วสนุก วรรณคดีเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยมานาน ตั้งแต่วัยเด็ก เริ่มเรียนหนังสือก็มีวิชาวรรณคดี จนเรียนจบประถมต้น ต่อมัธยม ก็ยังเรียนอยู่เป็นการปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเยาว์ เหมือนเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของคนไทยการเขียนเรื่องนางในวรรณคดี เป็นงานที่ท้าทาย เหมาะกับคนที่ชอบอ่านวรรณคดี ที่มีถ้อยคำไพเราะ อ่านเสนาะ สนุกสนาน ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะเสนอเรื่องราวของนางเอกหรือตัวละครที่เป็นนางในวรรณคดี ซึ่งเมื่ออ่านจากหนังสือหลายๆ เล่ม ก็พบความมีเสน่ห์ในตัวละคร จึงได้พยายามหาประวัติ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวละครในวรรณคดี มานำเสนอให้คุณผู้อ่านที่มีความชอบแบบเดียวกัน หรือผู้ที่เริ่มสนใจ ชอบในวรรณคดีของไทยเมื่อค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นนางในวรรณคดีระยะหนึ่ง ก็ได้ตัวละครที่เป็นนางถึง 30 ตัวละคร มีทั้งที่คุ้นหู ไม่ชินหู มานำเสนอคุณผู้อ่าน หวังว่าผู้อ่านคงได้รับประโยชน์ ความรู้ ความเพลิดเพลิน ตามที่ผู้เขียนปรารถนา