ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พูดอังกฤษง่ายแค่ปลายลิ้น
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ในการเรียนรู้ภาษาอังฤษนั้น จะแบ่งออกได้เป็น   ฟัง พูด อ่าน เขียน   แล้วถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากฝึ กทักษะด้านการฟังและการพูด เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะทั้งด้านการทำงาน การศึกษา การเดินทางท่องเที่ยว หรือแม้แต่การพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ หนังสือ   พูดอังกฤษง่ายแค่ปลายลิ้น   เล่มนี้เป็นหนังสือบทสนทนาที่ แยกเรื่องรูปแบบของการถามและพูดคุยไว้หลากหลายแบบด้วยกัน